Stoeien met innovatie

Het geval ‘innovatie’. Het is best wel een beetje een containerbegrip geworden : iedereen heeft het erover, we bedoelen er alles en niets mee, en we halen uit iedere discussie over innovatie ons eigen voordeel. Al was het maar om onszelf een schouderklopje te geven voor onze reeds geleverde inspanningen.

 

Innovatie kompas

Euhhh?

Onder het motto ‘warm water hoeft niet te worden uitgevonden’ deel ik een bloemlezing van mijn favoriete definities.

  • Volgens IWT (Agentschap voor innovatie door wetenschap en technologie, studie n° 65) is “innoveren een doelbewust proces waarbij gericht en met vernieuwing ingespeeld wordt op marktopportuniteiten”.
  • In diezelfde studie wordt J. Jong geciteerd (2007) : “Innoveren is het herkennen van kansen en die kansen benutten om er een voordeel uit te halen door het op de markt brengen van nieuwe of verbeterde producten of diensten; door het ontwikkelen van een andere manier van werken (nieuwe processen, zich slim organiseren, werkprocedures), het bedienen van nieuwe markten, of een combinatie daarvan”.
  • Een blogger op MIT Sloan houdt het heel simpel : “Making new ideas useful”.
  • Paul Kenmir van Zurich Life maakt de kwaliteit dan weer heel tastbaar : “Our measure of a successful innovation project, is effectively full payback within five years and an internal rate of return probably exceeding 12%.”
  • Bourdieu (1986) gebruikte o.a. de term ‘conversions’ om innovatie te beschrijven: “Conversie betekent dat verschillende vormen van kapitaal kunnen worden geconverteerd naar hulpbronnen en andere vormen van economische opbrengst”. Hij had het vooral over Human Capital en bijhorende vormen van kennis : onbewust, expliciet en impliciet.
  • Innovatiemanager Koen V. : “Onderzoeken is geld omzetten in kennis, innovatie is kennis omzetten in geld”,

 

Zeker niet …

… “het gemeend zoeken naar nieuwe ideeën”. Dat leidt echt niet naar vermarktbare waarde, dat leidt gewoon naar … veel ideeën.

Het is ook niet “Het toevallig stoten op een super idee” of “Een proces wat niet kan worden geforceerd”. Alle serendipiteit ten spijt, de beste organisaties weten perfect het evenwicht te vinden tussen structuur en creativiteit.

Luc Debrabandere : “Innovatie gaat niet over het vinden van nieuw, maar over het loslaten van oud”. Out of the box-denken is volgens hem niet zomaar freewheelen zonder kader, het is net je kaders herschikken om te kunnen denken.

Innovatie is, denk ik dan, ook al geen terrein van meestertovenaar Merlijn of van professor Zonnebloem. Het gros van innovatie is niet meer dan verbanden leggen tussen bestaande info, omgeving en ervaring. De eureka-uitvindingen zijn slechts voor een klein deel van de innovatie-output verantwoordelijk. Het mooie is : info is naakt en vrij verkrijgbaar. Zoals alle muzieknoten beschikbaar zijn, zo is ook alle info beschikbaar. De muziek daarentegen is uniek. Oplossingen die voortbouwen op informatie zijn dat ook.

 

Wat dan wel?

Zelf hou ik het graag op een eenvoudige definitie. “Innovatie is vernieuwing die leidt tot vermarktbare waarde”. Kennis omzetten in geld dus! Wat houdt je tegen, aan de slag  …

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *